Chung cư Thạch Bàn Lakeside

Dự án Thạch Bàn Lakeside công trình tạo nên cuộc sống thăng hoa

11/07/2017

Dự án chung cư Thạch Bàn Lakeside là Công trình chiến lược mới của Tập đoàn Thạch Bàn nhằm hướng đến người mua với mức thu nhập nhàng nhàng. Sự ra mắt của Dự án nằm tại khu vực Thạch Bàn