Archive for Tháng Ba, 2017

Bộ Xây dựng cấp phép bán căn hộ và miễn thuế đất dự án Ecohome 3 Đông Ngạc

10/03/2017

Ngày 27/09/2016  Bộ Xây dựng vừa phê duyệt cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô được bán, cho thuê căn hộ và miễn thuế đất cho dự án nhà ở xã hội Ecohome 3. Xem